Skaitmeninė spauda

( Paskelbta )

Mažų tiražų skaitmeninė lapinė spauda – tai greita spauda, kurią galima atlikti per ypač trumpą laiką. Pagrindinis tokio spausdinimo būdo paskirtis – mažų tiražų (~iki 500 A3 vienodų lapų) spausdinimas. Galimas naudoti popierius: kreidinis ir nekreidinis, ofsetinis, lipdukinis, kalkinis, tekstūrinis, popieriaus storis nuo 65 iki 350 g/m2.

Skaimeninė spausdinimo technologija. Skaitmenine spauda laikomas procesas, kurio metu galutinė spaudos produkcija yra gaunama tiesiai iš failo, apeinant darbui imlias ir neautomatizuotas operacijas. Dalis skaitmeninės spaudos sistemų tiražo spausdinimo metu leidžia ant kiekvieno egzemplioriaus užnešti kintamą informaciją.

Skaitmeninės spaudos privalumai:
  • svarbiausias: operatyvumas ir sparta
  • efektyviai dirba su mažais tiražais, pradedant nuo 1 egzemplioriaus
  • operatyviai atlieka užsakymus, nes jų pagaminimui reikia keleto valandų
  • pilnas darbų ciklo atlikimas pradedant nuo dokumento skenavimo ir baigiant pagamintos produkcijos pristatymu

Skaitmeninėje spaudoje kiekvienas dokumentas gali turėti unikalios informacijos elementus. Skaitmeninės spaudos darbų ciklas labai trumpas, dalyvauja nedaug žmonių, todėl lengva garantuoti spausdinamų dokumentų slaptumą. Jei yra paruoštas maketas, tai pirmą kopiją galima išspausdinti per kelias minutes. Suprantama, viso tiražo spausdinimo trukmė priklauso nuo jo dydžio. Skaitmeniniu būdu išspausdintos kopijos savikaina, nepriklauso nuo tiražo ir nėra pati mažiausia, todėl dėl šios priežasties didelio tiražo spaudos darbus ekonomiškiau spausdinti ofsetiniu būdu.

Latikana